Доставка торфа в Истре Торф истра торф истринский район Доставка щебня в Истре щебень истра Щебень в Истре щебень в истринском районе песок истринский район Доставка песка в Истре Песок истра Вывоз строительного мусора в истре вывоз строительного мусора истра вывоз строительного мусора истра истринский район Аренда газели Истра Газель истра Газель Истринский район Купить ПГС в Истре Доставка ПГС в Истре ПГС Истринский район доставка чернозема в Истре Чернозем истринский район Чернозем истра Аренда экскаватора в Истринском районе Экскаватор истра Аренда экскаватора в Истре Аренда ямобура в Истринском районе ямобур истра Аренда ямобура в Истре Аренда автокрана в Истринском районе Аренда автокрана в истре Аренда Манипуляторов в Истре Манипулятор в Истре Автовышка Истринском районе Аренда автовышки в Истра Аренда самосвала в Истре самосвал истра Щебень Истра песок истринский район щебень в Истринском районе Аренда самосвала в Истре

Սեպտեմբերի 1-ից նորություններ ապահովագրության ոլորտում

    /kmh

Երևան քաղաքի ավագանու որոշումներ

24.06.2014

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

24 հունիսի 2014թ. N 190-Ն

 

ՈՐՈՇՈՒՄ
ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 561-Ն ԵՎ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 563-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի 
N 89-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետի առաջարկը, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածին, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասին, 2-րդ մասի 1-ին կետին և 3-րդ մասին համապատասխան`
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր կամ այլ օրինական տիրապետող հանդիսացող և այն ղեկավարող տեղաշարժվելու դժվարություն ունեցող հաշմանդամ կամ այդպիսի հաշմանդամներ կամ հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող երեխա (այսուհետ` հաշմանդամ) փոխադրող տրանսպորտային միջոց ղեկավարող անձանց համար սահմանել ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման արտոնություն` նշված տուրքը վճարելով Երևանի քաղաքային համայնքի բյուջեից:
2. Սահմանել, որ ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման արտոնության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում սույն որոշման 1-ին կետում նշված անձանց կողմից Երևանի քաղաքապետին ուղղված դիմումը, որին կցվում են հաշմանդամի կարգավիճակը հավաստող, այդ թվում` բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի որոշման, ավտոտրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագրի, վարորդական իրավունքի և օրենքով նախատեսված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները: 
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևանի քաղաքային համայնքում ավտոկայանատեղեր կազմակերպելու մասին» N 561-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները`
1) որոշման 1-ին կետը լրացնել նոր` 4-րդ ենթակետով, հետևյալ բովանդակությամբ `
«4) Վճարովի ավտոկայանատեղերում նախատեսել առանձին հատվածներ 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից վարվող կամ այդպիսի հաշմանդամներ կամ հաշմանդամի կարգավիճակ ունեցող երեխա տեղափոխող ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման համար: Նշված ավտոտրանսպորտային միջոցների համար փողոցների յուրաքանաչյուր ուղղության վրա և հրապարակներում, որտեղ սույն կարգին համապատասխան կազմակերպվում է վճարովի ավտոկայանատեղեր, նախատեսել 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից վարվող կամ այդպիսի հաշմանդամներ կամ հաշմանդամի կարգավիճակ ունեցող երեխա տեղափոխող առնվազն 1 (մեկ) ավտոտրանսպորտային միջոցի կայանման համար հատված»:
2) որոշման 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետը «Վճարովի ծառայություններ» բառերից հետո լրացնել «,իսկ սույն կարգի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում նշված հատվածներում` «Հաշմանդամներ»» բառը:
4. Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևանի քաղաքային համայնքում ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման և դրա ու ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողության իրականացման ձևերը սահմանելու մասին» N 563-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ կետը լրացնել նոր` 4-րդ ենթակետով, հետևյալ բովանդակությամբ.
«4) ավտոկայանատեղերին անմիջապես հարակից տարածքում տեղադրված վճարումների ընդունման տերմինալների միջոցով: Ընդ որում` յուրաքանչյուր ավտոկայանատեղի համար վճարումների ընդունման տերմինալի տեղը սահմանում է Երևանի քաղաքապետը:»:
4. Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «Երևանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի 2014 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» N 89-Ն որոշման 1-ին կետի 14-րդ ենթակետի գ/ պարբերությունում «5 րոպե» և «5 րոպեից» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «15 րոպե» և «15 րոպեից» բառերով:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                 Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

 

 

 

 


Հարգելի քաղաքացիներ՝

 

Եթե ունեք հարցեր և առաջարկներ կապված ճանապարհային երթևեկության բնագավառի հետ, ապա  հղեք դրանք այս կոճղակի օգնությամբ՝   

 

Ձեր իրավունքների ամենաարդյունավետ պաշտպանության միջոցը՝ ճանապարհային երթևեկության կանոնների իմացությունն է:

«ԱՔԻԼԵՍ» Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպություն:

Նախագահ՝ Էդուարդ Հովհաննիսյան

Հետադարձ կապ

Հայաստան, 0054, Երևան, Դավթաշեն

1-ին թաղամաս, 51 շենք, բն.29

Հեռ. 010 36-19-40, 091 36-19-40

Էլ փոստ: vip.achill@mail.ru

Copyright © 2015 ACHILL.AM. All Rights Reserved. | © Designed by Kayq.org